Bilimsel Program

Programı PDF formatında görüntülemek için tıklayınız…

13:30-15:00
PERİNATOLOJİ: İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ VE ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ, ERKEN DOĞUM
13:30-13:45 IUGR/SGA ayrımı önemli mi? Alper Tanrıverdi
13:45-14:00 İntrauterin büyüme kısıtlılığında güncel klinik yaklaşım nasıl olmalı ? Ayşegül Kebapçılar
14:00-14:15 Preeklampsiyi tarayalım mı? Nasıl? Nevin Sağsöz
14:15-14:30 IUGR tanısı nasıl konulur? Mehmet Sait İçen
14:30-14:45 Erken-Geç IUGR/preeklampside yönetim Faik Mümtaz Koyuncu
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:30
ÖZEL OTURUM
NACT: To Whom and How? Andreas du Bois
15:30-16:00
KAHVE MOLASI
16:00-17:30
ONKOLOJİ: ENDOMETRİUM KANSERİ TANI - YÖNETİMİ 1
16:00-16:15 Tip 2 endometrium kanserine yaklaşım Mehmet Baki Şentürk
16:15-16:30 Endometrium kanserinde moleküler sınıflandırmanın prognozu ve adjuvan tedaviyi belirlemedeki katkıları olacak mı? Ateş Karateke
16:30-16:45 Controversies in sentinel node biopsy in endometrial cancer Beyhan Ataseven
16:45-17:00 Serviks kanserinde organ koruyucu yaklaşımlar; Radikal trakelektomi VS basit trakelektomi Fuat Demirkıran
17:00-17:15 HIPEC in ovarian cancer Andreas du Bois
17:15-17:30 Tartışma
18:00-19:00
AÇILIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
13:30-15:00
ONKOLOJİ: GENEL 1
13:30-13:45 Borderline over tümörlerine yaklaşım Bülent Özçelik
13:45-14:00 Çocuklarda ve adolesanlardaki adneksial kitlelerin yönetimi Çetin Çelik
14:00-14:15 Premenopozal adneksiyal kitlelerin yönetimi-güncel durum Aydın Özsaran
14:15-14:30 Postmenopozal adneksiyal kitlede yönetim Cem İyibozkurt
14:30-14:45 Adneksiyal kitlelerde laparoskopik yaklaşım M. Coşan Terek
14:45-15:00 Tartışma
15:30-16:00
KAHVE MOLASI
16:00-17:30
İNFERTİLİTE: OVER REZERVİ
16:00-16:15 Over rezerv testleri ve ön görü kapasiteleri Abdülaziz Gül
16:15-16:30 Over rezervi ve ART başarısı prediksiyonunda AMH Ümit Görkem
16:30-16:45 Prematür overyan yetmezlik Belgin Devranoğlu
16:45-17:00 DHEA vb supplementlerin kötü over yanıtında etkinliği Hakan Karalök
17:00-17:15 Poor response da yaklaşım Batuhan Özmen
17:15-17:30 Tartışma
13:30-15:00
İNFERTİLİTE: GENEL
13:30-13:45 Primer amenore Emre Okyay
13:45-14:00 Fertiliteyi etkileyen genetik faktörler Cihan Toğrul
14:00-14:15 Açıklanamayan infertiliteli hastalarda yaklaşım Mustafa Kara
14:15-14:30 Açıklanamayan infertilitede arteryal dopler akımlarının gebeliğe etkisi Ali Galip Zebitay
14:30-14:45 Endometrial reseptivite: Ne kadarını öngörebiliyoruz? Tuğba Ensari
14:45-15:00 Tartışma
15:30-16:00
KAHVE MOLASI
16:00-17:30
PERİNATOLOJİ: ULTRASONOGRAFİ 1
16:00-16:15 İskelet sistemi ultrasonografisi Acar Koç
16:15-16:30 Spina bifidaların erken tanısı ve danışma Ali Gedikbaşı
16:30-16:45 Fetal yüz ve boyun anomalileri Cem Batukan
16:45-17:00 Fetal gastrointestinal sistem değerlendirmesi Filiz Çayan
17:00-17:15 Ultrasonografi cihazı temel ayarları Selim Büyükkurt
17:15-17:30 Tartışma
13:30-15:00
ÜROJİNEKOLOJİ: ÜRİNER İNKONTİNANSLI OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
13:30-13:45 Üriner inkontinans tanımlar, epidemiyoloji ve sınıflandırma Hakan Aytan
13:45-14:00 Temel değerlendirme araçları, dokümentasyon ve etkin kullanımı Serkan Bodur
14:00-14:15 Üriner inkontinanslı olguda ultrasonografi Tolga Güler
14:15-14:30 Ürodinamik inceleme kime, ne zaman, nasıl Turhan Aran
14:30-15:00 Tartışma
15:30-16:00
KAHVE MOLASI
16:00-17:30
İNFERTİLİTE: ENDOSKOPİ
16:00-16:15 Histeroskopik Myomektomi kime nasıl? M. Turan Çetin
16:15-16:30 Histeroskopik septum cerrahisi ve reproduktif sonuçlar Volkan Noyan
16:30-16:45 Histeroskopi sonrası intrauterin yapışıklık önleme stratejileri Cem Çelik
16:45-17:00 Histeroskopide tubal değerlendirme Hulusi Zeyneloğlu
17:00-17:15 Laparoskopik Tubal Cerrahi Osman Balcı
17:15-17:30 Tartışma
13:30-15:00
TJOD GENÇ UZMAN VE ASİSTAN ORGANİZASYONU TEMEL OBSTETRİK KURSU
13:30-13:45 Gebelikte güncel venöz trombo emboli risk sınıflandırılması, kimlere profilaksi, kimlere tedavi? Buğra Coşkun
13:45-14:00 Güncel gestasyonel diyabet taramaları, tanı kriterleri ve yönetim Sinem Demircan Karadağ
14:00-14:15 Düşük riskli gebenin poliklinik takibi nasıl olmalıdır? Bora Coşkun
14:15-14:30 Omuz takılması: Risk faktörleri, yönetim, medikolegal açıdan dökümantasyonu Lena Türeyici
14:30-14:45 Obstetrik anal sfinkter tamiri ve yönetimi Selçuk Erkılınç
14:45-15:00 Tartışma
15:30-16:00
KAHVE MOLASI
16:00-17:30
TJOD GENÇ UZMAN VE ASİSTAN ORGANİZASYONU TEMEL OBSTETRİK KURSU
16:00-16:15 Antenatal tarama testleri ve yorumlama Bahar Yüksel
16:15-16:30 Gebelikte Influenza aşısı hakkında güncel durum Yusuf Taner Kafadar
16:30-16:45 Neonatal mortalite ve morbiditenin düşürülmesinde anetenatal kortikosteroid uygulamalarında güncel durum Tuğberk Güçlü
16:45-17:00 Geç preterm, erken term doğumlar: Kimi ne zaman doğurtalım? Kemal Sandal
17:00-17:15 Anti-D immunoglobulin (Rhogam) uygulamalarında güncel durum Murat Yassa
17:15-17:30 Tartışma
08:30-10:00
ONKOLOJİ: OVER MALİGN TÜMÖRLERİ 1
08:30-08:45 Erken evre over kanserlerine panoromik bakış Ali Haberal
08:45-09:00 İleri Evre over kanseri yönetiminde Neoadjuvant Kemoterapi mi Primer Sitoreduktif Cerrahi mi ? Mesut Polat
09:00-09:15 Over kanserinde lenf nodu disseksiyonunun yeri, LION çalışmasının getirdikleri nelerdir? Taylan Şenol
09:15-09:30 Over kanserinde HİPEC son durum Ahmet Barış Güzel
09:30-09:45 Jinekolojik kanserli olgularda oosit ve over dokusu dondurma Dağıstan Tolga Arıöz
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45
UYDU SEMPOZYUMU - BAYER
Gerçek Olgularla Oral Kontraseptifler Murat Gültekin, Barış Mülayim, Taner Usta, Hüseyin Cengiz
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-11:45
UYDU SEMPOZYUMU - ABBOTT
Her yönüyle Didrogesteron Engin Oral, Talat Umut Kutlu Dilek
11:45-13:15
PERİNATOLOJİ: GENEL 1
11:45-12:00 Çoğul gebelikte preterm doğumun önlenmesi Mehmet Şimşek
12:00-12:15 Çoğul gebeliklerin takibinde iyi klinik uygulamalar İbrahim Bildirici
12:15-12:30 IVF gebelikleri riskli gebelikler midir ? S. Cansun Demir
12:30-12:45 İstmosel: Kime, ne zaman, hangi tedavi? İbrahim Polat
12:45-13:00 34 hafta altında şiddetli preeklampsi yönetimi İsmail Kestane
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-15:00
UYDU SEMPOZYUMU - ABDİ İBRAHİM
Vakalar eşliğinde demir eksikliği anemisi yönetimi: Hastalar için daha fazla ne yapılabilir? Eray Çalışkan, Mustafa Çetiner
15:00-16:30
İNFERTİLİTE: ART 1
15:00-15:15 İstmosel IVF sonuçlarını etkiler mi? Nasıl tedavi edelim? M. Bülent Tıraş
15:15-15:30 Optimal ART başarısı için çok oosit mi, az oosit mi? Murat Sönmezer
15:30-15:45 Mikrobiyota ve üreme Abdullah Karaer
15:45-16:00 Luteal priming Göğşen Önalan
16:00-16:15 Azalmış over rezervinde in-vivo yeni bir yöntem: PRP yeni umut olabilir mi? Yiğit Çakıroğlu
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:15
İNFERTİLİTE: ENDOMETRİOZİS - ADENOMYOZİS 1
16:45-17:00 Adolesan endometriosis Ege Nazan Tavmergen Göker
17:00-17:15 Endometrioziste yeni tedavi modaliteleri Murat Ulukuş
17:15-17:30 Endometrioma cerrahisine over rezervi nasıl daha iyi korunur? Yücel Karaman
17:30-17:45 İnfertil olgularda adenomyozis yönetimi nasıl olmalıdır? Recai Pabuçcu
17:45-18:00 2019'da endometriozisli hastaya yaklaşımımız M. Cihat Ünlü
18:00-18:15 Tartışma
08:30-10:00
PERİNATOLOJİ: ULTRASONOGRAFİ 2
08:30-08:45 Fetal merkezi sinir sistemi nasıl değerlendirilmeli ? Umut Kutlu Dilek
08:45-09:00 Fetal MRI kimlere yapılmalı, katkısı var mı? Melih Velipaşaoğlu
09:00-09:15 Fetal serebral ventrikülomegalide ayırıcı tanı Mustafa Başbuğ
09:15-09:30 Fetal torakal kitleler Okan Özkaya
09:30-09:45 Plasental invazyon anomalilerinde ultrasonun yeri Engin Korkmazer
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
İNFERTİLİTE: GENEL 2
11:45-12:00 Sperm DNA hasarı, gerçek mi değil mi? Emre Pabuçcu
12:00-12:15 İnfertilitede bir sebep olarak vitamin D eksikliği ve tedavisi Seyit Temel Ceyhan
12:15-12:30 Zayıf ovaryen yanıtta folikülogenezi etkileyen moleküler ve endokrin faktörler Tülay İrez
12:30-12:45 İnfertilitede hidrosalpinks Ülkü Özmen
12:45-13:00 Tamamlayıcı tıp uygulamalarının (akupunktur v.b.) üreme tıbbında kullanımı Figen Türkçapar
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
ÜROJİNEKOLOJİ: KOZMETİK JİNEKOLOJİ
15:00-15:15 Labioplasti ve hudoplasti Eray Çalışkan
15:15-15:30 Vajinoplasti yöntemleri Süleyman Eserdağ
15:30-15:45 Himenoplasti Akın Sivaslıoğlu
15:45-16:00 Lipofiling ve dolgu enjeksiyonları Özgür Leylek
16:00-16:15 Genital lazer uygulamaları ve kozmetik yaklaşımlar Ferit Saraçoğlu
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
ONKOLOJİ: GENEL 2
16:45-17:00 Laparoskopik histerektomi: Step by step Serkan Erkanlı
17:00-17:15 Onkolojik perspektiften endometriozis Mehmet Ali Narin
17:15-17:30 Gestasyonel trofoblastik hastalıklarda son gelişmeler Nilüfer Çetinkaya
17:30-17:45 Jinekolojik onkolojik cerrahinin geleceği Ali Ayhan
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00
İNFERTİLİTE: GENEL 3
08:30-08:45 Preimplantasyon genetik tanı Ramazan Mercan
08:45-09:00 İmplantasyonda estrojen ve progesteron Tayfun Kutlu
09:00-09:15 PKOS'ta adjuvan tedaviler Ayşe Gonca İmir Yenicesu
09:15-09:30 PKOS'lu hastalarda ovulasyon indüksiyonu Setenay Arzu Yılmaz
09:30-09:45 PKOS: Cerrahi tedavi Cavit Kart
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
ONKOLOJİ: ENDOMETRİUM KANSERİ TANI - YÖNETİMİ 2
11:45-12:00 Asemptomatik postmenapozal endometriyal kalınlık artışına yaklaşım Ercan Yılmaz
12:00-12:15 Endometriyal hiperplazi ve endometriyal intraepitelyal neoplazide yönetim M. Coşkun Salman
12:15-12:30 Endometriyum kanserinde organ koruyucu yaklaşımlar Mehmet Dolanbay
12:30-12:45 Basit histerektomi sonrası endometrium kanseri tanısı alan hastanın yönetimi Serdar Serin
12:45-13:00 Obezite ve jinekolojik kanser ilişkisi İlhan Şanverdi
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
PERİNATOLOJİ: PREEKLAMPSİ
15:00-15:15 Preeklampsi yönetimi Feride Söylemez
15:15-15:30 Gebeliğin hipertansif hastalıklarında profilaksi Sermet Sağol
15:30-15:45 HELLP: Güncel durum Sibel Sak
15:45-16:00 Preeklemsi ve eklemsi hastalarının yönetimi: Azarbeycan'da yaklaşım ve protokollerimiz Tahmazi Khayala
16:00-16:15 Preeklampsi etyolojisi ve angiogenik faktörler Selda Demircan Sezer
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
ÜROJİNEKOLOJİ: ÜRİNER İNKONTİNANS MEDİKAL TEDAVİ
16:45-17:00 Üriner İnkontinans olgularında başlangıç tedavileri Esra Çetinkaya
17:00-17:15 Farmakoterapide güncel durum Alpaslan Akyol
17:15-17:30 Nöromodülasyon tedavileri Meltem Uyar
17:30-17:45 Üriner inkontinanslı olgularda laser tedavileri: Uygulamalar ve kanıtlar Murat Ekin
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00
TJOD GENÇ UZMAN VE ASİSTAN ORGANİZASYONU TIBBİ MAKALE YAZMA KURSU
08:30-08:45 Doğru ve okunabilir bir makale yazmak için gerekli şartlar nelerdir? Bir makalenin portresi Gazi Yıldırım
08:45-09:00 Makale yazarken kullanılacak dil nasıl olmalıdır? Örneklerle anlatım Engin Korkmazer
09:00-09:15 Referans nasıl eklenir? Kullanılacak bilgisayar programları nelerdir? Kerem Doğa Seçkin
09:15-09:30 Makale yazarken yazarların kullanabilecekleri veri tabanları nelerdir? Meryem Hocaoğlu
09:30-09:45 Çalışmalarda kullanılan temel istatistik testler nelerdir? Çalışmanın istatistiğini kendimiz yapabilir miyiz? Selçuk Selçuk
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
TJOD GENÇ UZMAN VE ASİSTAN ORGANİZASYONU TIBBİ MAKALE YAZMA KURSU
11:45-12:00 Olgu raporu ve Editöre mektup nasıl yazılır? Mehmet Akif Sargın
12:00-12:15 Araştırma makalesinde “Materyal ve Metod” bölümü nasıl yazılır? Eray Çalışkan
12:15-12:30 Araştırma makalesinde “Bulgular” bölümü nasıl yazılır? Tablo ve şekiller nasıl hazırlanır? Yiğit Çakıroğlu
12:30-12:45 Araştırma makalesinde “Tartışma” bölümü nasıl yazılır? Doğru literatüre nasıl ulaşılır? Ozan Doğan
12:45-13:00 Araştırma makalesinde Başlık, Giriş ve Özet nasıl yazılmalıdır? Anahtar kelimeler nasıl seçilmelidir? Murat Yassa
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
TJOD GENÇ UZMAN VE ASİSTAN ORGANİZASYONU TIBBİ MAKALE YAZMA KURSU
15:00-15:15 Major ve Minör Revizyon nedir? Revizyon nasıl hazırlanır? Nasıl gönderilir? Yiğit Çakıroğlu
15:15-15:30 Makale yazarken uyulması gereken etik kurallar nelerdir? Selçuk Erkılınç
15:30-15:45 Yazdığımız makaleyi hangi dergiye gönderelim? Ulusal ve Uluslararası indeksler, impact factor Selçuk Selçuk
15:45-16:00 Makaleyi göndermeden önce derginin yazım kurallarına göre uyarlama (Editing Services, Copyright Transfer Form, Disclosure, Cover Letter, Title Page) Engin Korkmazer
16:00-16:15 Dergilerdeki hakem kurulu kimlerden oluşur? Hakemler makaleyi nasıl değerlendirir, süreç nasıl işler? Nida Bayık
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
İNFERTİLİTE - EMBRİYOLOJİ
16:45-17:00 İnfertilite araştırmasında minimalist yaklaşım: Ne kadar az, ne kadar çok Şafak Olgan
17:00-17:15 Endometriyel poliplerin infertiliteye etkisi nedir? Aytaç Tohma
17:15-17:30 Fertilite prezervasyon stratejileri Nafiye Yılmaz
17:30-17:45 Başarılı embriyo transferi için önemli noktalar Cem Fıçıcıoğlu
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00
JED LAPAROSKOPİK SÜTUR TEKNİKLERİ KURSU - 1
* 6 istasyonda toplam 24 kursiyer kabul edilecektir.

Kurs Direktörü: Fatih Şendağ
Moderatör: Ali Akdemir

Laparoskopik Sütür Teknikleri (15 dk.)
Alper Biler

Eğitmenler:
1.İstasyon: Fatih Şendağ, Ünal İsaoğlu, Engin Korkmazer, Alper Biler
2.İstasyon: Bülent Berker, Emin Üstünyurt, Murat Bozkurt, İsmet Hortu
3.İstasyon: Gazi Yıldırım, Osman Balcı, Mete Gürol Uğur, Cihan Toğrul
4.İstasyon: Ali Akdemir, Abdülkadir Turgut, Cem Çelik, Talip Karaçor
5.İstasyon: Taner Usta, Ahmet Kale, Barış Mülayim, Ali Seven
6.İstasyon: M. Erdal Sak, Hasan Terzi, Bora Coşkun
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
JED LAPAROSKOPİK SÜTUR TEKNİKLERİ KURSU - 1
* 6 istasyonda toplam 24 kursiyer kabul edilecektir.

Kurs Direktörü: Fatih Şendağ
Moderatör: Ali Akdemir
Eğitmenler:
1.İstasyon: Fatih Şendağ, Ünal İsaoğlu, Engin Korkmazer, Alper Biler
2.İstasyon: Bülent Berker, Emin Üstünyurt, Murat Bozkurt, İsmet Hortu
3.İstasyon: Gazi Yıldırım, Osman Balcı, Mete Gürol Uğur, Cihan Toğrul
4.İstasyon: Ali Akdemir, Abdülkadir Turgut, Cem Çelik, Talip Karaçor
5.İstasyon: Taner Usta, Ahmet Kale, Barış Mülayim, Ali Seven
6.İstasyon: M. Erdal Sak, Hasan Terzi, Bora Coşkun
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
JED LAPAROSKOPİK SÜTUR TEKNİKLERİ KURSU - 2
* 6 istasyonda toplam 24 kursiyer kabul edilecektir.

Kurs Direktörü: Fatih Şendağ
Moderatör: Ali Akdemir

Laparoskopik Sütür Teknikleri (15 dk.)
İsmet Hortu

Eğitmenler:
1.İstasyon: Fatih Şendağ, Hakan Camuzcuoğlu, Nicel Taşdemir, Rıza Dur
2.İstasyon: Bülent Berker, Nida Bayık, Emre Pabuçcu, Suat Karataş
3.İstasyon: Gazi Yıldırım, Nafiye Yılmaz, Şenol Şentürk, Ünal Türkay
4.İstasyon: Ahmet Kale, Murat Ekin, Mehmet Sait İçen, Tuğba Ensari
5.İstasyon: Taner Usta, Sabri Cavkaytar, Sibel Sak
6.İstasyon: M. Erdal Sak, Mehmet Sıddık Evsen, Kenan Dolapçıoğlu
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
JED LAPAROSKOPİK SÜTUR TEKNİKLERİ KURSU - 2
* 6 istasyonda toplam 24 kursiyer kabul edilecektir.

Kurs Direktörü: Fatih Şendağ
Moderatör: Ali Akdemir
Eğitmenler:
1.İstasyon: Fatih Şendağ, Hakan Camuzcuoğlu, Nicel Taşdemir, Rıza Dur
2.İstasyon: Bülent Berker, Nida Bayık, Emre Pabuçcu, Suat Karataş
3.İstasyon: Gazi Yıldırım, Nafiye Yılmaz, Şenol Şentürk, Ünal Türkay
4.İstasyon: Ahmet Kale, Murat Ekin, Mehmet Sait İçen, Tuğba Ensari
5.İstasyon: Taner Usta, Sabri Cavkaytar, Sibel Sak
6.İstasyon: M. Erdal Sak, Mehmet Sıddık Evsen, Kenan Dolapçıoğlu
08:30-10:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #1

Oturum programını görmek için tıklayınız…
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #2

Oturum programını görmek için tıklayınız…
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #3

Oturum programını görmek için tıklayınız…
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #4

Oturum programını görmek için tıklayınız…
08:30-10:00
ONKOLOJİ: SERVİKAL KANSER YÖNETİM
08:30-08:45 Wertheimden günümüze Serviks Kanseri cerrahisinde neler değişti? Polat Dursun
08:45-09:00 Endometrial kanser dışı jinekolojik kanserlerde sentinel lenf nodu biopsisinin yeri İlker Kahramanoğlu
09:00-09:15 Lokal ileri evre serviks kanserinin yönetimi Shamistan Aliyev
09:15-09:30 Gebelikte servikal kanser ve yönetimi Kadir Güzin
09:30-09:45 Jinekolojik onkolojide tromboembolizm profilaksisi Haluk Dervişoğlu
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45
UYDU SEMPOZYUMU - EXELTIS
Oral kontraseptiflerin kontrasepsiyon dışı yararları;
Dienogest molekülünün rolü
Johannes Bitzer
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-11:45
UYDU SEMPOZYUMU - RECORDATİ
Küçük bir Hareketle Büyük bir Etki S. Cansun Demir
11:45-13:15
ÜROJİNEKOLOJİ: ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİ TEDAVİ
11:45-12:00 İnkontinans cerrahisinde pelvik tabanın fonksiyonel anatomisi Servet Çelik
12:00-12:15 Cerrahi tedavi alternatifleri ve güncel durum İsmail Mete İtil
12:15-12:30 Ürojinekolojik cerrahide komplikasyonlar ve yönetimi Hüseyin Cengiz
12:30-12:45 Üriner inkontinans cerrahisinde minislingler. Kime? Nasıl? Berna Haliloğlu Peker
12:45-13:00 Komplikasyonlar ve akılcı yönetimi Alper Başbuğ
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-15:00
UYDU SEMPOZYUMU - İLKO İLAÇ
Hiperemezis Gravidarum tedavisinde güncel tedavi yöntemleri Mehmet Bülbül, Emel Arslan Yıldırım
15:00-16:30
ONKOLOJİ: SERVİKAL PRE-KANSER VE KANSER YÖNETİM
15:00-15:15 HPV DNA: 4 Milyon Hasta Sonucu Murat Gültekin
15:15-15:30 ASCUS ve LSIL yönetimi Sevda Baş
15:30-15:45 ASC-H ve HSIL Yönetimi Hakan Ozan
15:45-16:00 Glandüler lezyonların yönetimi Tayfun Güngör
16:00-16:15 Anormal histolojilerin yönetimi: Hangi tedavi modalitesi uygulanmalı ve takip nasıl olmalı ? Tevfik Güvenal
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
İNFERTİLİTE: ENDOMETRİOZİS - ADENOMYOZİS 2
16:45-17:00 Endometriozis ve ART sonuçları Erol Tavmergen
17:00-17:15 Endometriozisli infertil vakaların cerrahi öncesi ve sonrası IVF sonuçlarının karşılaştırılması Onur Karabacak
17:15-17:30 Endometrioziste endometrial reseptivite nasıl etkilenir? Yavuz Şimşek
17:30-17:45 Endometriozisli hastalarda fresh versus frozen-thawed embriyo transferi Murat Arslan
17:45-18:00 Endometriosis associated infertility : A pragmatic approch ! Issam Lebbi
18:00-18:15 Tartışma
18:00-18:30
VEFA OTURUMU
08:30-10:00
İNFERTİLİTE - ART 2
08:30-08:45 IVF başarısını artırmak için ne yapalım? Ayşin Akdoğan
08:45-09:00 IVF prematür progesteron yükselmesi: Klinik yönetim Ahmet Erdem
09:00-09:15 IVF sikluslarında nihai oosit matürasyonu için yeni yaklaşımlar Mesut Öktem
09:15-09:30 IVF siklüslarında fertilizasyonun klinik prediktörleri Özkan Aydın Leylek
09:30-09:45 Yardımcı üreme yöntemlerinde kumulatif canlı doğum oranlarının analizi Kemal Özgür
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
İNFERTİLİTE: KRYOPREZERVASYON - İMPLANTASYON
11:45-12:00 Sosyal Oosit Dondurma: Ütopik mi? Neredeyiz ? Şahin Zeteroğlu
12:00-12:15 IVF'te aşırı cevap veren hastaların yönetimi Mehmet Cengiz Çolakoğlu
12:15-12:30 Dondurulmuş embriyo transfer sikluslarında endometriumun hazırlanması Başar Tekin
12:30-12:45 Tüp bebek tedavisinde taze ve donmuş embriyo transferlerinin üreme sonuçlarının karşılaştırılması Turgut Aydın
12:45-13:00 OHSS önlenmesinde ve tedavisindeki medikal yaklaşımlar M. Sühha Bostancı
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
PERİNATOLOJİ: FETAL KALP
15:00-15:15 Fetal aritmi Elif Gül Yapar Eyi
15:15-15:30 Konutrunkal & büyük damar çıkış ve aortik - duktal ark anomalileri Fuat Akercan
15:30-15:45 Fetal kalp anomalisinin tanısında önemli noktalar Melih Atahan Güven
15:45-16:00 İlk trimester fetal kalp taraması Turgay Şener
16:00-16:15 İkinci trimester fetal kalp taraması Kaan Pakay
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:15
ÜROJİNEKOLOJİ: ENDOSKOPİ
16:45-17:00 Korkulu rüyamız üreter; Üreter ve mesane komplikasyonlarda kaçınma yolları M. Erdal Sak
17:00-17:15 Laparoskopik pektopeksi Ahmet Kale
17:15-17:30 Laparoskopik lateral süspansiyon Barış Mülayim
17:30-17:45 Laparoskopik sakrokolpopeksi: Adım adım cerrahi teknik Ali Akdemir
17:45-18:00 Laparoskopik Burch hala geçerli bir operasyon mu ? Gazi Yıldırım
18:00-18:15 Tartışma
08:30-10:00
ÜROJİNEKOLOJİ: PELVİK AĞRI ve JİNESEKSOLOJİ
08:30-08:45 Kronik Pelvik ağrıya temel yaklaşım, hasta değerlendirmesi Erkut Attar
08:45-09:00 Kronik Pelvik ağrı yönetimi, kılavuzlar ne diyor? Derya Kılıç
09:00-09:15 Vajinusmus yönetimi Esra Coşkun
09:15-09:30 Jineseksoloji: Jinekolojinin yeni bir dalı mı? Cem Keçe
09:30-09:45 Pelvik relaksasyona seksüel açıdan yaklaşım Murat Emanetoğlu
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
ONKOLOJİ: ENDOMETRİUM KANSERİ TANI - YÖNETİMİ 2
11:45-12:00 Erken evre endometriyum kanserinde cerrahi Levent Akman
12:00-12:15 Nüks endometrium kanserine yaklaşım Pınar Göksedef
12:15-12:30 Endometriyum kanserinde lenf nodunu belirlemede PET-CT nin yeri Tugan Beşe
12:30-12:45 İnkomplet opere edilmiş endometrium kanserine yaklaşım Gökhan Boyraz
12:45-13:00 Polikistik over sendromu ve kanser Müge Harma
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
GENEL JİNEKOLOJİ: GEBELİK VE DİĞER HASTALIKLAR
15:00-15:15 Gebelik kolestazı tanı ve yönetim nasıl olmalıdır? Hakan Timur
15:15-15:30 Gebelik ve meme kanseri Miğraci Tosun
15:30-15:45 Gebelik ve tromboprofilaksi Neşe Gül Hilali
15:45-16:00 Gebelikte tiroid hastalıklarının tanı ve yönetimi Oya Demirci
16:00-16:15 Obstetride DIC için riskli durumlar Emel Ebru Özçimen
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:15
GENEL JİNEKOLOJİ: OBSTETRİK KANAMA
16:45-17:00 Uterin rüptür yönetimi Babür Kaleli
17:00-17:15 Multiple tekrarlayan sezaryenlar : Maternal ve fetal sonuçlar Senem Yaman Tunç
17:15-17:30 Uterin atonide cerrahi tedavi İsmail Özdemir
17:30-17:45 Ekstrem obstetrik vakalara yaklaşım Recep Erin
17:45-18:00 Amniyotik bant sendromu yönetimi Ali Acar
18:00-18:15 Tartışma
08:30-10:00
PERİNATOLOJİ: PRENATAL TANI VE TARAMA
08:30-08:45 Non-invaziv prenatal tarama testinde başarısızlığa sebep olan klinik ve bireysel faktörler Gürsoy Pala
08:45-09:00 Prenatal tarama ve tanı ile ilgili tutum ve davranış değişiklikleri Sinan Beksaç
09:00-09:15 Birinci trimester taramada idealler ve gerçekler Sabahattin Altınyurt
09:15-09:30 Preimplantasyon genetik tarama yapalım mı? Mehmet Reşit Asoğlu
09:30-09:45 Maternal kanda Cell-free DNA ve kulanım alanları Tayfur Çift
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
PERİNATOLOJİ: GEBELİK VE ENDOKRİN HASTALIKLAR
11:45-12:00 Gebelikte Rh alloimmunizasyonunda yönetim Yeşim Bayoğlu Tekin
12:00-12:15 Global epidemi olarak maternal obezite Başak Baksu
12:15-12:30 Ülkemizde ideal gestasyonel diyabet taraması nasıl olmalıdır? Burcu Artunç Ülkümen
12:30-12:45 Gebelikte diyabetik gebenin yönetimi İskender Başer
12:45-13:00 Gebelikteki kilo artışının perinatal ve neonatal sonuçlarla ilişkisi Pınar Kumru
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
ETİK - HUKUK OTURUMU 1
15:00-15:15 Hekim gözüyle malpraktis ve komplikasyon ayrımı Samet Bayrak
15:15-15:30 Hukuk gözüyle malpraktis ve komplikasyon ayrımı Hakim Battal Yılmaz (Yargıtay Üyesi)
15:30-15:45 Hekimlerin sağlık hukukundaki sorunları Avk. Halide Savaş
15:45-16:00 Defansif tıp uygulamaları ve sonuçları İbrahim Demir
16:00-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
ETİK - HUKUK OTURUMU 2
16:45-17:00 Hekime açılan davanın yönetimi Selçuk Söylemez
17:00-17:15 Bilirkişi raporunun önemi Uzay Yıldırım
17:15-17:30 Yargıtay Hukuk Dairesinin görüşleri Hakim Ali Selman Erkuş (Yargıtay 13. Daire Başkanı)
17:30-17:45 Hekimlerin dava örnekleri Avk. Erkin Göçmen
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00
JED HİSTEREKTOMİ KURSU - 1
08:30-08:45 Operasyon odası ve hasta hazırlığı (ergonomi) Hasan Terzi
08:45-09:00 Batına giriş optimizasyonu ve port yerleşimi Gazi Yıldırım
09:00-09:15 Laparoskopik histerektomi için anatomik belirteçler ve retroperitoneal diseksiyon Fatih Şendağ
09:15-09:30 Laparoskopik histerektomi için elektrocerrahi seçenekleri M. Erdal Sak
09:30-09:45 Standart laparoskopik histerektomi Ali Akdemir
09:45-10:00 Laparoskopik histerektomi: Büyük u terus Barış Mülayim
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
JED HİSTEREKTOMİ KURSU - 2
11:45-12:00 Geçirilmiş cerrahisi olan hastalarda laparoskopik histerektomi Hakan Camuzcuoğlu
12:00-12:15 Robotik histerektomi Taner Usta
12:15-12:30 NOTES histerektomi Ahmet Kale
12:30-12:45 Laparoskopik radikal histerektomi M. Coşan Terek
12:45-13:00 Vaginal kuff sütürasyonu Bülent Berker
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
HİSTEROSKOPİ KURSU
15:00-15:15 Histeroskopik cerrahi set-up ve distansiyon medyumları Remzi Abalı
15:15-15:30 Histeroskopik septum cerrahisi Nida Bayık
15:30-15:45 Histeroskopik myomektomi: Sırlar ve sınırlar Bülent Haydardedeoğlu
15:45-16:00 Histeroskopik istmosel cerrahisi Emre Pabuçcu
16:00-16:15 Histeroskopik cerrahi komplikasyonlar: Önlem ve yönetim Murat Bakacak
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #8

Oturum programını görmek için tıklayınız…
08:30-10:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #5

Oturum programını görmek için tıklayınız…
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #6

Oturum programını görmek için tıklayınız…
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #7

Oturum programını görmek için tıklayınız…
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #9

Oturum programını görmek için tıklayınız…
08:30-10:00
NFERTİLİTE: LAPAROSKOPİ
08:30-08:45 Endometrioma: Cerrahi - kime, ne zaman? Bülent Haydardedeoğlu
08:45-09:00 Derin infiltratif endometriozis cerrahisi nasıl bir yol izlemeliyiz ? Fatih Şendağ
09:00-09:15 Pelvik ağrının tedavisinde neler yapabiliyoruz? : Robotik - laparoskopik Taner Usta
09:15-09:30 Pelvik ve overyan endometriozis olgularda yönetim ve fertilite Bülent Berker
09:30-09:45 Gebelikte laparoskopik cerrahinin kulanımı Nicel Taşdemir
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45
UYDU SEMPOZYUMU - VITABIOTICS
10:00 - 10:20 MİKRObesinlerde MAKRO Gelişmeler
Epigenetik – Beslenme – Mikrobiyom İlişkisi
Eray Çalışkan
10:20 - 10:45 3 Kadın: 3 Takviye
Hamilelik Öncesi – Sırası – Sonrası Takviyelerinin Kanıta Dayalı Faydası
Rohit Shelatkar
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-11:45
UYDU SEMPOZYUMU - BAYER
Her cerrahın rüyası izsiz ameliyat Fatih Şendağ, Mehmet Salih Gürel
11:45-13:15
GENEL JİNEKOLOJİ: DOĞUM YÖNETİMİ
11:45-12:00 Doğumun 2.evresinde yönetim Özlem Moraloğlu Tekin
12:00-12:15 Erken doğumda tokolitik tedavisi Ali İrfan Kutlar
12:15-12:30 Erken doğum öngörülmesi Deniz Cemgil Arıkan
12:30-12:45 Preterm doğumun önlenmesi: Servikal pesser Filiz Yanık
12:45-13:00 Preterm doğumda progesteronun yeri Hanım Güler Şahin
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-15:00
UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE
HPV tarama ve yönetiminde tecrübeler Marta del Pino
15:00-16:30
İNFERTİLİTE: TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
15:00-15:15 Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında güncel yaklaşımlar Timur Gürgan
15:15-15:30 Yeni klasifikasyon ışığında Mullerian anomalilerin değerlendirilmesi Tayfun Bağış
15:30-15:45 Tekrarlayan gebelik kayıplarında prognoz ve tedavi Cavidan Gülerman
15:45-16:00 Tekrarlayan gebelik kayıplarında kalıtsal trombofililerin önemi ve yönetimi Cihan Karadağ
16:00-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
ONKOLOJİ: SERVİKS KORUNMA - TANI
16:45-17:00 HPV ve Servikal Karsinogenezis Ömer Tarık Yalçın
17:00-17:15 HPV Pozitif Hastalarda Moleküler Triaj Markerları Ali Kolusarı
17:15-17:30 Kolposkopinin temelleri Kunter Yüce
17:30-17:45 Basit histerektomi sonrası servikal kanser tespit edilen olguların yönetimi İlker Selçuk
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00
ONKOLOJİ: OVER MALİGN TÜMÖRLERİ 2
08:30-08:45 Profilaktik salpenjektomi, kime, ne zaman? M. Anıl Onan
08:45-09:00 Over kanseri taranabilir mi? Müfit Cemal Yenen
09:00-09:15 Homolog rekombinasyon ve BRCA 1-2 mutasyonlu olguların yönetimi Burak Tatar
09:15-09:30 Jinekolojik onkolojide endoskopik ameliyatların sağkalıma etkileri Hasan Yüksel
09:30-09:45 Rekürren over kanserinde cerrahinin yeri Nuri Yıldırım
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
ÜROJİNEKOLOJİ: PELVİK ORGAN PROLAPSUSU 1
11:45-12:00 POP olgularında konservatif tedaviler Kuntay Kokanalı
12:00-12:15 POP olgularında obliteratif yaklaşımlar Petek Balkanlı
12:15-12:30 POP cerrahisinde doğal doku onarımda güncel durum Özgür Yeniel
12:30-12:45 POP'ta örgünün geleceği Akın Sivaslıoğlu
12:45-13:00 POP'ta üriner inkontinansın prediksiyonu ve yönetimi Elif Ağaçayak
13:00-13:15 Tartışma
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
ÜROJİNEKOLOJİ: GEBELİK, DOĞUM, PELVİK TABAN - OASIS
15:00-15:15 Gebelik ve doğumun pelvik tabana etkisi Zehra Nihal Dolgun Altıntaş
15:15-15:30 Antenatal ve postpartum pelvik taban eğitim programları ne kadar etkili, literatür ne diyor? Nida Bayık
15:30-15:45 Obstetrik anal sfinkter yaralanmalarında doğumhane yönetimi Cenk Yaşa
15:45-16:00 Uzun dönem etkiler: Anal inkontinans, değerlendirme ve yönetim Funda Güngör
16:00-16:15 Pelvik taban ultrasonografisi Çetin Çam
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:15
PERİNATOLOJİ: GENEL 2
16:45-17:00 Tekrarlayan gebelik kayıplarına yaklaşımda yenilikler Mekin Sezik
17:00-17:15 Antenatal steroid uygulamasında güncel yaklaşımlar Handan Çelik
17:15-17:30 Elektif doğum indüksiyonu Taylan Onat
17:30-17:45 Fetal cerrahi: Dünü, bugünü, yarını Çağrı Gülümser
17:45-18:00 Fetal alt üriner obstruksiyonlarında yeni endoskopik tedavi modaliteleri Selahattin Kumru
18:00-18:15 Tartışma
08:30-10:00
İNFERTİLİTE: OVULASYON İNDÜKSİYONU - İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON
08:30-08:45 Ovülasyon indüksiyonunda oral ajanlar Mete Gürol Uğur
08:45-09:00 Kime? Nasıl? IUI Recep Yıldızhan
09:00-09:15 Ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon sonrası luteal faz desteği Abdülkadir Turgut
09:15-09:30 IUI prognostik faktörler Mehmet Yılmazer
09:30-09:45 KOH sikluslarında LH eklenmesi gerekli mi? Mehmet Erdem
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
PERİNATOLOJİ: ULTRASONOGRAFİ 3
11:45-12:00 Konjenital fetal enfeksiyonlarda ultrasonografik bulgular Özlem Pata
12:00-12:15 Birinci Trimester Anormal İnvaziv Plasenta - Tanı ve Yönetim Rauf Melekoğlu
12:15-12:30 Birinci trimester ultrasonografik değerlendirmesi Ali Ergun
12:30-12:45 2.trimester fetal anatomik tarama Cihan Çetin
12:45-13:00 Obstetrik Doppler Yalçın Kimya
13:00-13:15 Tartışma
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
GENEL JİNEKOLOJİ: ACİL JİNEKOLOJİ
15:00-15:15 Nadir görülen ekstra uterin gebelikler Cemal Reşit Atalay
15:15-15:30 Sezaryen skar gebeliklerinde güncel tedaviler İbrahim Ferhat Ürünsak
15:30-15:45 Mid trimester membran rüptürü yönetimi Tamer Mungan
15:45-16:00 Metotraksat tıbbi tedavisi Niyazi Tuğ
16:00-16:15 Acil serklaj uygulamaları Mert Kazandı
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
İNFERTİLİTE: KONTRASEPSİYON / MENOPOZ
16:45-17:00 Adölesanlarda kontrasepsiyon Sevim Dinçer Cengiz
17:00-17:15 Menopoz: Güncel durum Oya Gökmen
17:15-17:30 Menopoz ve hormon tedavisinde merak edilen sorulara güncel yanıtlar Hakan Seyisoğlu
17:30-17:45 Testosteron: İhmal edilen önemli bir tedavi modalitesi Fatih Durmuşoğlu
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00
GENEL JİNEKOLOJİ: GENEL 1
08:30-08:45 Kombine oral kontraseptifler ve korkular Rıza Dur
08:45-09:00 Adölesanda endometriozis Saynur Yılmaz
09:00-09:15 Adenomyozis ultrasonografisi Ümran Küçükgöz Güleç
09:15-09:30 Desensusu olmayan iri uteruslarda vajinal histerektomi tekniği Yılmaz Şahin
09:30-09:45 Adenomiyozisin patogenezi ve malign dönüşümü Melahat Atasever
09:45-10:00 Tartışma
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
ONKOLOJİ: VULVA
11:45-12:00 Vulva kanserinde yönetimde genel stratejiler İsa Aykut Özdemir
12:00-12:15 Vulva kanserinde cerrahi tedavi Hüsnü Gökaslan
12:15-12:30 Vulvar lichen sclerosis: Tanı ve tedavi Muzaffer Seyhan Çıkman
12:30-12:45 Neovajen teknikleri Evrim Erdemoğlu
12:45-13:00 Over torsiyonunda yönetim: Malignant risk nasıl yönetilir? Aykut Tuncer
13:00-13:15 Tartışma
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
ANNELER YAŞASIN, YAŞASIN ANNELER-1
15:00-15:15 Postpartum kanama olgularının yönetiminde genel prensipler Ateş Karateke
15:15-15:30 Postpartum kanama nedenleri, maternal morbidite ve mortalite Kenan Dolapçıoğlu
15:30-15:45 Postpartum kanama öngörülebilir mi? Emin Üstünyurt
15:45-16:00 Postpartum kanamada medikal yaklaşım Bülent Çakmak
16:00-16:15 Postpartum kanamada cerrahi yaklaşım Mesut Polat
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:15
ANNELER YAŞASIN, YAŞASIN ANNELER-2
16:45-17:00 Plasenta invazyon anomalilerinde prenatal tanı Süleyman Salman
17:00-17:15 Plasenta invazyon anomalilerinin yönetimi Polat Dursun
17:15-17:30 Postpartum kanamada ne zaman histerektomi kararı verilmeli? Mehmet Küçükbaş
17:30-17:45 Postpartum kanamada replasman ve prokoagülan kullanımı Salim Güleryüz
17:45-18:00 Near miss tanı ve yönetimi Evrim Erdemoğlu
18:00-18:15 Tartışma
08:30-10:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #10

Oturum programını görmek için tıklayınız…
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #11

Oturum programını görmek için tıklayınız…
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #12

Oturum programını görmek için tıklayınız…
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #13

Oturum programını görmek için tıklayınız…
08:30-10:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #14

Oturum programını görmek için tıklayınız…
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:45-13:15
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #15

Oturum programını görmek için tıklayınız…
13:15-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
15:00-16:30
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #16

Oturum programını görmek için tıklayınız…
16:30-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU #17

Oturum programını görmek için tıklayınız…
09:00-10:30
İNFERTİLİTE: ART - OVULASYON İNDÜKSİYONU
09:00-09:15 IVF'de minimal ovarian stimulasyon standart protokollerden daha iyidir Bülent Gülekli
09:15-09:30 IVF'te yüksek cevaplı olgulara yaklaşım İsmail Güler
09:30-09:45 IVF' te dual stimulasyon protokolü; nedir, nasıl uygulanır? Arif Serhan Cevrioğlu
09:45-10:00 Kanser hastalarında ovulasyon indüksiyonu Mehmet Bilge Çetinkaya
10:00-10:15 IVF te Luteal Faz Desteği Hüseyin Görkemli
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-12:30
PERİNATOLOJİ: PLASENTA PROBLEMLERİ VE ANORMAL PLASENTASYON
11:00-11:15 Fetal plasental anomalilerde Doppler USG Nuri Danışman
11:15-11:30 Postpartum kanamalarda balon uygulamaları, Remzi Atılgan
11:30-11:45 Plasenta yapışma anomalilerinde tanı Mete Ergenoğlu
11:45-12:00 Postpartum hemorajilerde hipogastrik arter ligasyonu Teksin Çırpan
12:00-12:15 Akılcı ilaç kullanımı Selçuk Erkılınç
12:15-12:30 Tartışma
12:30-12:45
KAPANIŞ SEREMONİSİ
09:00-10:30
İNFERTİLİTE: LAPAROSKOPİ - HİSTEROSKOPİ 1
09:00-09:15 Müllerian anomaliler ve histeroskopi Ali Yavuzcan
09:15-09:30 Histeroskopik Asherman cerrahisi Eray Çalışkan
09:30-09:45 Histeroskopik morselatör cerrahisi Selçuk Selçuk
09:45-10:00 Anormal uterin kanamada histeroskopinin önemi Servet Hacıvelioğlu
10:00-10:15 Sezaryen skar gebeliklerinin konservatif tedavisi Ercan Aygen
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-12:30
İNFERTİLİTE: LAPAROSKOPİ - HİSTEROSKOPİ 2
11:00-11:15 Modifiye Veress Tekniği: Laparoskopik Batına Girişte Yeni Yöntem Mehmet Sıddık Evsen
11:15-11:30 Jinekolojide doğal orifislerden endoskopik cerrahi Hasan Terzi
11:30-11:45 Robotik histerektomi İbrahim Esinler
11:45-12:00 Endometrium kanserinde fertilite koruyucu tedavi Eralp Başer
12:00-12:15 Ektopik Gebelik Erken Teşhis Edilebilir mi? Çağdaş Şahin
12:15-12:30 Tartışma
09:00-10:30
ONKOLOJİ: GENEL
09:00-09:15 Germ hücreli over tümörlerine cerrahi yaklaşım Özcan Balat
09:15-09:30 Seks kord stromal over tümörlerine cerrahi yaklaşım Mustafa Erkan Sarı
09:30-09:45 Herediter over kanserlerinde koruyucu yaklaşımlar Nedim Tokgözoğlu
09:45-10:00 Leiomyosarkom ve endometrial stromal sarkomun yönetimi Tufan Öge
10:00-10:15 Jinekolojik Onkolojide postoperatif hasta yönetimi ve sık karşılaşılan sorunlar Baki Erdem
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-12:30
GENEL JİNEKOLOJİ: GENEL 3
11:00-11:15 Hiperemezis gravidarum Muzaffer Temur
11:15-11:30 Adölesanlarda gebelik ve doğum yönetimi Aktuğ Ertekin
11:30-11:45 Operatif doğum Burak Karadağ
11:45-12:00 Vajinal makat doğum Mete Sucu
12:00-12:30 Tartışma
09:00-10:30
GENEL JİNEKOLOJİ: GENEL 2
09:00-09:15 Sezaryen sonrası vajinal doğum Metin İngeç
09:15-09:30 Sezaryen doğum (teknikler- etraperitoneal sezaryan) ve Sezaryen oranları Ömer Yapça
09:30-09:45 40 yıl önce 40 yıl sonra Türkiye’de obstetrik Ramazan Dansuk
09:45-10:00 Preterm EMR yönetimi Aydan Biri
10:00-10:15 Omuz distosisi:Kanıta dayalı yaklaşım Neşe Yücel
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-12:15
ÜROJİNEKOLOJİ: PELVİK ORGAN PROLAPSUSU 2
11:00-11:15 Prolapsus cerrahisinde komplikasyonları azaltmak için bilinmesi gerekenler: Cerrahi anatomi Gökay Özçeltik
11:15-11:30 POP cerrahisinde vajinal mesh uygulamaları ve komplikasyonlar Melike Doğanay
11:30-11:45 Laparoskopik mesh uygulamaları: püf noktalar ve limitasyonlar Eren Akbaba
11:45-12:00 POP cerrahisinde histerektominin yeri Şebnem Alanya Tosun
12:00-12:15 Tartışma

Duyurular

ERKEN KAYIT-KONAKLAMA
10 OCAK 2019
BİLDİRİ SON GÖNDERİMİ
15 MART 2019
BİLİMSEL PROGRAM YAYINLANMIŞTIR.